Musik Verk/pieces   back to main menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electro-acoustic music/acousmatic art


Extended reality, 2010
Folkadots (let me inside), 2009
Besemt, 2009
The Infidel/Goodbye, 2008
Förryck(t)ningar, eam/dans, 2007
Ge tid/Giving time, 2007

Livväst/Life-jacket, 2006
oHelig/unHoly, 2006

Flute40/Flöjt40, 2005-2006
Fylakontarkens vittnesbörd, 2005-2006
Something ED, 2005
Partikel-Axel, 2005
Ammo/Mao, uruppf i Schweiz, 2005
En text om ostfralla och kaffe. Uruppf Digital Vital 2004
Prolog98, uruppf. Vågform 2004
Beaucoup........ uruppf. Synthese, 2004
(Bourges Frankrike)
Imminago uruppf. live Elsvets Fylkingen ok,t 2003
Imminago II, uruppf. Ventil nov 2003
Iniflow (2003) uruppf. Bourges 2003
INIT (2003) uruppf. Digital Vital 2003
Konvektor701 (2002)
OrO (2002) uruppf. aug, 2002
V2 (2001) uruppf. aug, 2001
Ürspel (2000-2002)
(medv. på Galleri Palm art tapes #1)

tillbaka till Musik