Foto: Iréne Sahlin

Inspelningssession med Olle Oljud hösten 2005.

vrål i mikrofon