welcome

Visual art
Music
Performance
About
Or_im
Text
Photos
index

Musik

Olle Oljud

Homebuilt instruments      

 

 

Mmyra Soundscape

 
 
Om stycket i Mackmyra Brukspark


Mmyra Soundscape handlar om den eviga krocken mellan människan och naturen. Fåglarna sjunger högre idag än för 200 år sedan. Om du står i parken och lyssnar
på fåglarna och bäckens brus, så hör du ändå ljuden från motorvägen. Men det var kanske inte lugnare på denna plats för 200 år sedan, då smedjan slamrade och
dränkte alla ljud?

Stycket är 16:30 min långt. Ljuden är inspelade i parken, på blandade ställen i Valbo, Gävle och Forsby. Därefter manipulerade med diverse apparatur i Studio Vardagsrummet samt mixat på IDKA, Institutet för digitala konstarter, i Gävle. Därifrån kommer också en del lånad teknik.

Vad är ett soundscape?
Det kan ungefärligen översättas till ordet ljudlandskap.
Idén om ljudlandskap avser både den naturliga akustiska miljön, bestående av naturliga ljud, inklusive djurläten och, till exempel ljudet av väder och andra naturliga element, och miljöljud som skapas av människor, genom musikalisk komposition, ljuddesign och andra vanliga mänskliga aktiviteter, inklusive samtal, arbete och ljud av mekanisk ursprung till följd av användning av industriell teknik.
Störningar i dessa akustiska miljöer resulterar i buller.

Termen "ljudlandskap" kan också hänvisa till en ljudinspelning eller prestanda av ljud som skapar känslan av att uppleva en viss akustisk miljö, eller kompositioner som skapats med de funna ljudet av en akustisk miljö, antingen uteslutande eller i kombination med musikaliska framträdanden.

Engelska Wikipedia om ämnet

Tack till:
Kiki och Klingbergs som gav mig chansen till detta.
Viktor på IDKA, för återkoppling.
Simon Åberg, för diverse teknologi-idéer.